Publicaţii recente
RAPORT SINTEZĂ cuprinzând aspecte rezultate din acțiunile de audit financiar asupra conturilor de execuție a bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe anul 2014
Rapoarte de audit financiar asupra contului anual de execuţie
Constatări cu privire la administrarea şi comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
STRATEGIA EUROPA 2020
RAPORT DE AUDIT FINANCIAR AL CONTULUI GENERAL ANUAL AL DATORIEI PUBLICE PE ANUL 2014 LA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE (MFP)
Rapoarte de audit financiar asupra contului anual de execuţie
SINTEZA Raportului special privind controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi legalitatea realizării veniturilor şi a efectuării cheltuielilor în perioada 2012-2014, întocmit în urma acţiunii de verificare desfăşurate la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA Rapoartelor de auditul performanței utilizării fondurilor publice pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe la nivelul Sectoarelor Municipiului București, în perioada 2010 - 2014
STRATEGIA EUROPA 2020
Evenimente
05 - 06 noiembrie 2015
Participarea delegației Curții de Conturi a României la Adunarea Generală a Asociației Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze – AISCCUF 2015 Mai mult...
26 - 29 octombrie 2015
Vizita oficială a delegației conduse de domnul Nicolae Văcăroiu, Președintele Curții de Conturi a României la Curtea de Conturi a Italiei Mai mult...
20 octombrie 2015
Participarea delegației Curții de Conturi la Conferința internațională cu tema ”Dezvoltarea strategică a Curții de Conturi a Moldovei: provocări și perspective” Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern