Publicaţii recente
Sinteza Rapoartelor de auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru achiziția serviciilor de pază în perioada 2010-2016
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANȚEI - SINTEZA - „Auditul performanței privind monitorizarea calității aerului și gestionarea eficientă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, alocate României prin protocolul de la Kyoto”
STRATEGIA EUROPA 2020
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2016
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Sinteza Raportului public pe anul 2016
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raport de activitate pe anul 2017
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Evenimente
15.05.2018
Participarea președintelui Curții de Conturi a României, Mihai Busuioc, la Conferința “Rolul Instituțiilor Supreme de Audit în consolidarea răspunderii, transparenței și integrității din sectorul public” Mai mult...
26 – 27 aprilie 2018
Vizita oficială a președintelui Curții de Conturi a României, Mihai Busuioc, în Republica Moldova Mai mult...
26 - 27 aprilie 2018
COMUNICAT DE PRESĂ privind vizita oficială a președintelui Curții de Conturi a României în Republica Moldova Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern