Acord de cooperare cu Instituția Supremă de Audit din Albania

Semnat la Tirana in data de 26.06.2003.

Direcții de acțiune:

  • Schimb de experiență în domeniul auditului
  • Cooperare în sfera de pregătire profesională
  • Schimb de informații și documentație privind activitățile desfășurate
  • Organizarea de audituri comune

Semnatari: 

  • În numele Curții de Conturi a României, Dan Drosu Șaguna, Președinte
  • În numele Controlului Suprem de Stat al Albaniei, M. Kercuku, Președinte