Acord de cooperare cu Oficiul Național de Audit din Bulgaria

Semnat la Ruse în data de 11.09.2003

Direcții de acțiunie:

  • Schimbul de experiență in domeniul îmbunătățirii metodologiei auditului extern de stat;
  • Cooperarea in sfera de pregătire profesională și îmbunătățire a standardelor profesionale ale angajaților;
  • Schimbul de informații si documentație privind activitatea de audit ale celor două părți;
  • Organizarea de audituri coordonate și proiecte de cercetare comune conform normelor prevăzute de legislația din Bulgaria și România.

Semnatari:

  • În numele Curții de Conturi a României, Dan Drosu Șaguna, Președinte
  • În numele Oficiului Național de Audit din Bulgaria, Georgi Nikolov, Președinte