Acord de cooperare cu Instituția Supremă de Audit din Cehia

Semnat la Praga în data de 05.10.2005

Direcții de acțiune:

  • Schimbul de experiență in domeniul îmbunătățirii metodologiei auditului extern de stat;
  • Cooperarea in sfera de pregătire profesională și îmbunătățire a standardelor profesionale ale angajaților;
  • Schimbul de informații si documentație privind activitatea de audit ale celor două părți;
  • Organizarea de audituri coordonate si proiecte de cercetare comune conform normelor prevăzute de legislația din Cehia si România.

Semnatari:

  • În numele Curții de Conturi a României, Dan Drosu Șaguna, Președinte
  • În numele Oficiului Suprem de Audit din Republica Cehă, Dusan Tesnar, Vice-președinte