Acord de cooperare cu Comitetul pentru Audit și Inspecție al Republicii Coreea

Semnat la București, în data de 28 iunie 2013

Direcții de acțiune

  • Discuții referitoare la probleme actuale privind auditul public extern la nivel de management al Părților;
  • Schimb de experiență în ceea ce privește îmbunătățirea metodologiei de audit public extern 
  • Cooperarea în domeniul formării si îmbunătățirii standardelor profesionale  ale auditorilor si a altor categorii de personal;
  • Schimbul de informații și documentație privind activitățile Părților;
  • Efectuarea de audituri de cooperare și proiecte comune de cercetare sub acordul specific al Părților 

Semnatari

  • În numele Curții de Conturi a României, Nicolae Văcăroiu, Președinte
  • În numele Comitetului pentru Audit și Inspecție al Republicii Coreea, Yang Kun, Președinte