Acord de cooperare cu Instituția Supremă de Audit din Croația

Semnat la Zagreb în data de 19.09.2005

Direcții de acțiune:

  • Schimb de experiență în domeniul auditului;
  • Cooperare în sfera de pregătire profesională;
  • Schimb de informații și documentație privind activitățile desfășurate;
  • Organizarea de audituri comune.

Semnatari:

  • În numele Curții de Conturi a României, Dan Drosu Șaguna, Președinte
  • În numele Oficiului Suprem de Audit al Croației, Sima Krasic, Auditor General