Acord de cooperare cu Instituția Supremă de Audit din Danemarca

Semnat la Copenhaga în data de 06.12.2005

Direcții de acțiune

  • Schimbul de experiență în domeniul îmbunătățirii metodologiei auditului extern de stat;
  • Cooperarea în sfera de pregătire profesională;
  • Schimb de informații și documentație privind activitățile desfășurate;
  • Organizarea de audituri coordonate și proiecte de cercetare comune.

Semnatari

  • În numele Curții de Conturi a României, Dan Drosu Șaguna, Președinte
  • În numele Oficiului Național de Audit din Danemarca, Henrik Otbo, Auditor General