Semnat la București în data de 07.10.2022


Direcții de acțiune:

  • Discutarea chestiunilor actuale privind auditul public extern la nivelul de conducere al ambelor instituții;
  • Schimbul de experiență privind îmbunătățirea metodelor de audit public extern;
  • Cooperarea în domeniul formării și îmbunătățirii standardelor profesionale pentru auditori și alți membri ai personalului;
  • Schimbul de informații și de documente privind activitățile părților;
  • Realizarea de audituri în cooperare și de proiecte comune de cercetare, cu acordul specific al părților.

Semnatari:

  • În numele Curții de Conturi a României: Mihai Busuioc, Președinte
  • În numele Curții de Conturi a Franței: Pierre Moscovici, Prim-Președinte