Acord de cooperare cu Instituția Supremă de Audit din Macedonia de Nord

Semnat la Skopje în data de 19.06.2003

Direcții de acțiune 

  • Schimb de experiența in domeniul auditului;
  • Cooperare în sfera de pregătire profesională;
  • Schimb de informații și documentație privind activitățile desfășurate
  • Organizarea de audituri comune.

Semnatari

  • În numele Curții de Conturi a României, Dan Drosu Șaguna, Președinte
  • În numele Biroului de Audit de Stat al Republicii Macedoniei, M. Toshevski, Auditor General