Acord de cooperare cu Instituția Supremă de Audit din Polonia

Reînnoit la Varșovia în data de 26.02.2019

Semnat la București în data de 25.09.2000

Direcții de acțiune

  • Schimb de experiența și cele mai bune practici in domeniul auditului extern;
  • Cooperarea în sfera de pregătire profesională și îmbunătățire a standardelor profesionale ale angajaților;
  • Schimb de informații și documentație privind activitățile desfășurate.

Semnatari 2019

  • În numele Curții de Conturi a României, Mihai Busuioc, Președinte
  • În numele Oficiului Suprem de Audit al Republicii Polone, Krzysztof Kwiatkowski, Președinte

Semnatari 2000

  • În numele Curții de Conturi a României, Dan Drosu Șaguna, Președinte
  • În numele Oficiului Suprem de Audit al Republicii Polone, Janusz Wojciechowski, Președinte