Acord de cooperare cu Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Semnat la Chișinău, în data de 28 martie 2006

Direcții de acțiune

  • Schimbul de experiență în domeniul îmbunătățirii metodologiei auditului si controlului financiar extern de stat;  
  • Cooperarea în sfera de pregătire profesională și îmbunătățire a standardelor profesionale ale angajaților;
  • Schimbul de informații și documentație privind activitățile celor două părți;
  • Organizarea de audituri si controale coordonate si proiecte de cercetare comune conform normelor prevăzute de legislațiile României si Republicii Moldova 

Semnatari

  • În numele Curții de Conturi a României, Dan Drosu Șaguna, Președinte
  • În numele Curții de Conturi a Republicii Moldova, Ala Popescu, Președinte