Acord de cooperare cu Instituția Supremă de Audit din Turcia

Semnat la Ankara in data de 13.05.2015

Direcții de acțiune

  • Schimbul de experiență in domeniul metodologiei și procedurilor de audit public extern;
  • Pregătire și perfecționare profesională a standardelor profesionale ale personalului;
  • Schimbul de informație si documentație privind activitățile profesionale ale părților;
  • Organizarea de consultări, cercetări comune și audituri paralele, seminarii, conferințe și reuniuni tehnice.

Semnatari

  • În numele Curții de Conturi a României, Nicolae Văcăroiu, Președinte
  • În numele Curții de Conturi a Turciei, Recai Akyel, Președinte