Pe linia conlucrării inter-instituţionale cu Instituţii Supreme de Audit (SAI) omologe, Acordurile bilaterale de cooperare ale Curţii de Conturi a României, în vigoare, au fost încheiate cu SAI din următoarele state: