AISCCUF reuneşte Instituţiile Supreme de Audit membre ale INTOSAI care au în comun utilizarea limbii franceze si a valorilor francofoniei. AISCCUF a fost creat în anul 1994 şi este membru activ al Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF). AISCCUF are în prezent 43 de membri iar Secretariatul general este asigurat de către Curtea de Conturi a Franţei.

Curtea de Conturi a României este membru al AISCCUF din anul 1994.

Obiectivele AISCCUF sunt următoarele:

  • consolidarea statului de drept prin dezvoltarea instituţiilor supreme de audit în fiecare din aceste state membre
  • dezvoltarea a schimburilor de experienţă între instituţiile membre 
  • cooperarea strânsă între instituţiile membre în materie de pregătire profesională şi asistenţă tehnică.

2008 Vienna

Comitetul Director al INTOSAI, în cadrul reuniunii din noiembrie 2008 de la Viena, a aprobat aderarea AISCCUF la INTOSAI, în calitate de membru asociat.