proiecte

Curtea de Conturi, alături de Secretariatul General al Guvernului și Academia Română implementează proiectul “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort-ll”, cod SIPOCA 612