1. Legislație
1.2. CADRUL LEGAL EUROPEAN
1.2.1. Perioada de programare 2014-2020

 

Reglementări fonduri structurale

Tratate:

 

Directive:

 

Regulamente:

 

Regulamente delegate:

 

Regulamente de punere în aplicare:

 

Reglementări comune:

 

Reglementări pescuit:

 

Reglementări agricultură:

 

Reglementări cooperare teritorială europeană

Instrumentul European de Vecinătate (IEV):

 

Instrumentul de Asistență de Preaderare (IPA II):

 

Alte regulamente specifice INTERREG:

 

Alte fonduri:

 

Reglementările prezentate în această secțiune au caracter informativ și orientativ. Cadrul normativ poate suferi modificări pe parcursul derulării și implementării programelor /fondurilor. Varianta oficială și actualizată a acestora poate fi regăsită pe Eur-lex.europa.eu