Comitetul de contact este o adunare autonomă, independentă și non-politică a șefilor instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene (UE) și ale Curții de Conturi Europene. Acesta oferă un forum pentru a discuta și aborda problemele de interes comun legate de UE.

Comitetul de Contact are ca scop:

  • încurajarea dialogului și a cooperării în audit și activități conexe;
  • stabilirea și promovarea pozițiilor comune cu privire la problemele emergente de audit și responsabilitate
  • Sprijinirea SAI-urilor membre ale Comitetului de Contact și SAI-urile țărilor care fac obiectul politicii de extindere a UE

Prin îmbunătățirea cooperării dintre membrii săi, Comitetul de Contact contribuie la auditul extern și la responsabilitatea externă în UE și la îmbunătățirea gestionării financiare a UE și a bunei guvernări în beneficiul cetățenilor săi.

Comitetul de Contact include 28 de instituții, inclusiv Curtea de Conturi a României