Curtea de Conturi a României și Curtea de Conturi a Turciei au semnat în data de 17 februarie, la București, respectiv la Ankara, un Acord pentru Consolidarea Capacității în auditul IT. Documentul se bazează pe Memorandumul de Înțelegere dintre cele două instituții supreme de audit, parafat la  data 13 mai 2015. Prin acest acord, Curtea de Conturi a României își propune îmbunătățirea capacității instituționale de audit IT, respectarea standardelor internaționale de audit și a metodologiilor de audit în tehnologia informației

Curtea de Conturi a Turciei va împărtăși auditorilor publici externi din România experiența practică în domeniu prin furnizarea de informații detaliate cu privire la contextul teoretic al auditului IT, exemple practice și liste de verificare, precum și structura rapoartelor de audit IT în conformitate cu standardele internaționale.

”Ca în orice alt domeniu, utilizarea IT în procesele de afaceri a devenit larg răspândită.Într-adevăr, folosirea tehnologiei informației facilitează viața economică sub toate aspectele sale. Prin acordul semnat astăzi, dorim să contribuim la creșterea capacității de audit IT a Curții de Conturi a României. Ca președinte al Curții de Conturi a Turciei, îmi exprim bucuria de a fi partenerul instituției supreme de audit din România în acest demers”, a transmis Seyit Ahmet Baș, Președintele Curții de Conturi a Turciei.

Curtea de Conturi a Turciei a deținut Președinția EUROSAI (Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit) în mandatul regulat 2017-2020, precum și în perioada dificilă a pandemiei, până în momentul în care mandatul va fi preluat de către instituția supremă de audit  din Cehia, respectiv la data de 14 aprilie 2021. Curtea de Conturi a Turciei se bucură în lumea instituțiilor supreme de audit de recunoaștere pentru modul eficient și inovativ în care au fost introduse instrumente electronice în derularea evenimentelor digitale la nivelul EUROSAI, sub conducerea ei. 

”Viitorul auditului IT din sectorul public are multe oportunități, însă acestea vin cu riscuri, atât pentru entitățile auditate, cât și pentru Curtea de Conturi a României, deoarece sunt adoptate noi tehnologii și abordări bazate pe date. Ele pot transforma modul în care Curtea de Conturi a României va elabora strategiile în domeniul auditului IT, va gestiona resursele și va investi în proprii angajați. Suntem bucuroși să găsim în Curtea de Conturi a Turciei un partener de încredere, cu experiență dovedită în acest domeniu, care să ne ofere suportul necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic”, a declarat Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României.

Având în vedere dificultățile aduse de pandemia COVID-19 în călătoriile internaționale, cele două părți au convenit ca activitățile aferente acestui acord să fie derulate la distanță, cel puțin în faza inițială, folosind instrumente de videoconferință.