Curtea de Conturi a României a demarat, la 3 octombrie, prima etapă a procesului de formare în auditul performanței, sub coordonarea experților Centrului de Excelență al instituției supreme de audit a SUA - General Audit Office (GAO). În primul stagiu de instruire, 25 de auditori publici externi beneficiază de zece zile de formare, ca etapă premergătoare desfășurării a două misiuni pilot de audit al performanței. În total, 300 de auditori vor beneficia de programul de formare sub coordonarea GAO.

Acest program este parte a Acordului de servicii de consultanță rambursabile privind consolidarea capacității instituționale a Curții de Conturi a României – P171014, încheiat de instituția supremă de audit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în cadrul proiectului CCR – SAI pentru cetățean – SIPOCA 744.

Curtea de Conturi a României se află într-un amplu proces de reformă instituțională, al cărui scop este consolidarea capacității de a realiza auditul public extern în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu așteptările societății. Pentru realizarea acestei reforme avem alături, ca principali parteneri, Banca Mondială, instituția supremă de sudit a Statelor Unite ale Americii (GAO), instituțiile supreme de audit din Polonia, Olanda, Austria, cărora li se adaugă echipa noastră de experți. Realizarea acestui proiect nu ar fi posibilă fără sprijinul Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și, implicit, fără obținerea finanțării din Fondul Social European (FSE)”, a declarat Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României.

Sesiunile de formare în auditul performanței vor continua în 2023 cu ceilalți auditori publici externi incluși în program. Aceștia vor fi instruiți timp de cinci zile, dintre care două zile în format online și trei zile în format fizic. Întregul proces de formare susține modificările aduse metodologiilor de audit public extern ale Curții de Conturi, aflate în diverse stadii de actualizare, astfel încât acestea să poată fi implementate odată cu aprobarea lor de către Plenul Curții de Conturi.

Perioada de implementare a proiectului CCR-SAI pentru cetățean – SIPOCA 744 este între 9 septembrie 2019 – 9 martie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 29,9 milioane de lei, din care cheltuielile totale nerambursabile - din FSE, prin POCA – sunt de 25,12 milioane de lei. Contribuția proprie a instituției este în valoare de 4,79 milioane de lei. Obiectiv general al proiectului este consolidarea capacității instituționale a Curții de Conturi a României de a realiza activitatea de audit public extern, în acord cu standardele internaționale în domeniu și cu așteptările societății.