Plenul Curții de Conturi a aprobat sinteza Raportului de audit al performanței privind activitatea specifică desfășurată de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ”CFR Marfă” SA, document ce reflectă modul în care această entitate și-a asumat și îndeplinit obiectivele, atribuțiile și responsabilitățile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport feroviar de marfă.

 

Acțiunea de audit a avut loc în intervalul 2 septembrie 2019 - 18 decembrie 2020 la CFR Marfă, la Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, precum și la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și a vizat perioada ianuarie 2014 – iunie 2020. Auditul a fost extins și asupra exercițiilor financiare anterioare atunci când au fost constatate situații repetate de nerespectare a principiilor economicității, eficienței și eficacității în administrarea patrimoniului.

 

Selectarea temei de audit a fost motivată de interesul general cu privire la realizarea transportului feroviar de marfă în condiții de eficiență economică și operațională. Este cunoscut, de asemenea, faptul că prioritatea strategică la nivel comunitar în domeniul transporturilor constă în promovarea transportului feroviar și în transferarea unor fluxuri semnificative de transport de la modul rutier către cel feroviar.

 

Auditorii au constatat că, spre deosebire de principalii competitori care operează pe piața transportului feroviar de marfă din România, care au realizat preponderent profit din activitatea desfășurată în perioada 2014-2019, CFR Marfă a înregistrat rezultate negative în fiecare din cei șase ani analizați.

 

Alte constatări ale echipei de audit, precum și concluziile și recomandările formulate în urma misiunii se regăsesc în sinteza publicată pe pagina de internet a instituției, www.curteadeconturi.ro