Curtea de Conturi a României oferă cetățenilor și societății civile oportunitatea de a contribui la pregătirea Programului de activitate al instituției pentru anul 2022. Astfel, în perioada 8 - 30 noiembrie 2021, cei interesați de auditul public extern realizat de Curtea de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor publice pot trimite recomandări de teme pe adresa de      e-mail dedicată acestei acțiuni: propuneri.program2022@rcc.ro. Propunerile vor fi analizate de structurile de specialitate ale instituției supreme de audit, urmând ca aspectele relevante aflate în sfera lor de competență să fie incluse în Program.

 

Prin acest demers, Curtea de Conturi dorește să obțină o viziune de ansamblu asupra nevoilor publicului larg, mai ales în ceea ce privește auditul performanței în diferitele domenii de activitate. ”Instituția supremă de audit din România mizează pe suportul cetățenilor și al societății civile în consolidarea activității sale de audit. Doar printr-un dialog constant cu toate părțile interesate putem să creștem relevanța misiunilor Curții”, a transmis Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi.

 

Instituția supremă de audit din România reafirmă angajamentul privind consolidarea responsabilității, a transparenței instituționale în relația cu cetățenii și a integrității entităților publice. Aceste principii sunt însușite prin standardele ISSAI 12 și ISSAI 20 emise de către Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI).

 

-----------------------------------------------------

INTOSAI este o organizație autonomă, independentă, apolitică și neguvernamentală, cu statut consultativ special la Consiliul Economic și Social (ECOSOC) al Națiunilor Unite. Unul dintre obiectivele strategice al acestui cadru de cooperare la nivel internațional este dezvoltarea de standarde profesionale unitare în domeniul auditului finanțelor publice. Organizația numără 195 de membri cu drepturi depline, între care și Curtea de Conturi a României.

ISSAI 12 – Valoarea și beneficiile Instituțiilor Supreme de Audit – pentru a face o diferență în viețile cetățenilor

ISSAI 20 – Principii privind transparența și responsabilitatea