Curtea de Conturi a găzduit, astăzi, 17 februarie 2023, la sediul central din București, întâlnirea de lansare a proiectului ”Suport Tehnic pentru implementarea Strategiilor Curții de Conturi a României” (Technical support for the implementation of the Romanian Court of Accounts strategies) - 22RO09. Proiectul este finanțat integral de Comisia Europeană prin Instrumentul de Sprijin Tehnic și beneficiază de suport tehnic din partea Direcției Generale de Sprijin pentru Reforme Structurale – DG REFORM.


La întâlnirea de lansare au participat președintele Curții de Conturi a României, domnul Mihai BUSUIOC, Directorul General al Direcției Generale de Sprijin pentru Reforme Structurale din cadrul Comisiei Europene, domnul Mario NAVA, și membrii echipelor implicate în proiect. 

Proiectul vizează implementarea unui set de măsuri aferente Strategiilor de Resurse Umane și de Comunicare și se va derula pe o perioadă de doi ani. Ariile principale ce vor fi acoperite prin implementarea acestor măsuri vizează actualizarea și operaționalizarea Cadrului de Competențe, implementarea Cadrului de Recrutare și de Evaluare a Performanței, actualizarea și operaționalizarea Cadrului de Pregătire continuă, dar și reorganizarea funcției de comunicare de la nivelul Curții de Conturi a României și îmbunătățirea colaborării și comunicării atât la nivel intern cât și extern cu fiecare categorie de factori interesați, în parte.

Discuțiile s-au axat pe obiectivele specifice, pe rezultatele așteptate și pe modul de organizare și implementare a activităților din proiect. 

Avem deosebita plăcere să anunțăm, astăzi, lansarea celui de al treilea proiect pe care Curtea de Conturi a României îl derulează cu sprijinul DG REFORM, prin Instrumentul de Suport Tehnic. Colaborarea foarte bună pe care am dezvoltat-o cu reprezentanții Direcției Generale, cu prilejul precedentelor inițiative – realizarea Strategiilor sectoriale de Resurse Umane și de Comunicare, dar și a Strategiei de Digitalizare – ne fac încrezători în reușita prezentului proiect, care ne ajută să punem în practică ambițiosul nostru plan de reformă și modernizare instituțională a Curții de Conturi a României. (Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi)

Suntem încântați să continuăm sprijinul acordat Curții de Conturi a României în atingerea obiectivelor sale strategice. Reforma susținută de acest proiect pune accent pe importanța dezvoltării unui cadru instituțional solid pentru gestionarea politicilor de resurse umane, precum și a comunicării interne și externe. Aceste funcții reprezintă o condiție prealabilă pentru consolidarea auditului public în România. Proiectul lansat astăzi completează eforturile Curții de Conturi de transformare digitală a instituției, care beneficiază, de asemenea, de sprijin tehnic din partea DG REFORM. (Mario Nava, Directorul General al Direcției Generale de Sprijin pentru Reforme Structurale din cadrul Comisiei Europene)