Pentru al patrulea an consecutiv, Curtea de Conturi a României adresează cetățenilor invitația de a trimite propuneri de teme de audit în vederea pregătirii Programului de activitate al instituției pentru anul următor. 
Astfel, în luna noiembrie 2022, toți cei interesați de auditul public extern realizat de Curtea de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor publice, pot recomanda teme de audit pe adresa de e-mail dedicată: propuneri.program2023@rcc.ro
Invitația este adresată, de asemenea, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor profesionale care, prin expertiza lor, pot aduce un plus de relevanță activităților specifice de audit.
Prin acest demers, Curtea de Conturi dorește să obțină o viziune de ansamblu asupra nevoilor publicului larg, mai ales în ceea ce privește auditul performanței în diferitele domenii de activitate.
Propunerile vor fi analizate de structurile de specialitate ale instituției supreme de audit, urmând ca aspectele relevante aflate în sfera lor de competență să fie incluse în Program. 

Potrivit normelor de organizare și funcționare, Curtea de Conturi decide în mod autonom asupra programului propriu de activitate. Activitatea specifică a Curții de Conturi se desfășoară pe baza programului anual de activitate, aprobat de Plenul Curții de Conturi. Misiunile de audit public extern se aduc la cunoștința entităților ce urmează a fi verificate. Elaborarea, modificarea și urmărirea realizării programului anual de activitate a Curții de Conturi se efectuează conform metodologiei aprobate de Plenul Curții.

Instituția supremă de audit din România reafirmă angajamentul privind consolidarea responsabilității, a transparenței instituționale în relația cu cetățenii și a integrității entităților publice. Aceste principii sunt însușite prin standardele ISSAI 12 și ISSAI 20 emise de către Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI).

…………………………………………………………

INTOSAI (www.intosai.org) este o organizație autonomă, independentă, apolitică și neguvernamentală, cu statut consultativ special la Consiliul Economic și Social (ECOSOC) al Națiunilor Unite. Unul dintre obiectivele strategice al acestui cadru de cooperare la nivel internațional este dezvoltarea de standarde profesionale unitare în domeniul auditului finanțelor publice. Organizația numără 196 de membri cu drepturi depline, între care și Curtea de Conturi a României.

ISSAI 12 – Valoarea și beneficiile Instituțiilor Supreme de Audit – pentru a face o diferență în viața cetățenilor

ISSAI 20 – Principii privind transparența și responsabilitatea