Curtea de Conturi a României și Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) au semnat vineri, 26 martie, un Protocol pentru consolidarea colaborării privind auditul de performanță în domeniul sistemelor informatice utilizate de instituțiile publice din România

 

Curtea de Conturi a României și Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) au semnat vineri, 26 martie, un Protocol pentru consolidarea colaborării privind auditul de performanță în domeniul sistemelor informatice utilizate de instituțiile publice din România.

Prin acest protocol, cele două părți își propun consolidarea dialogului și a colaborării dintre auditorii publici externi și experții în tehnologia informației. Aceasta se va realiza printr-un schimb de experiență care să se reflecte într-o calitate ridicată a auditului de performanță al sistemelor informatice utilizate de instituțiile publice din România. 

“Într-o societate în permanentă schimbare, tehnologia informației reprezintă o provocare și, în același timp, o oportunitate în continuarea procesului de modernizare asumat de instituția noastră. Pregătirea continuă a auditorilor publici externi într-un sector cu multe provocări, precum domeniul IT, este o prioritate deoarece rezultatul final al activității desfășurate se reflectă direct în viața beneficiarului final, cetățeanul”, a declarat Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României.

Cu această ocazie se va realiza o analiză panoramică a stadiului de implementare a proiectelor de digitalizare a sectorului public, care va duce la crearea unei platforme de dialog public – privat pentru schimbul de puncte de vedere, opinii, informații tehnice de specialitate și bune practici.

“Ne propunem, în continuare, promovarea Ghidului de achiziții software pentru instituțiile publice și organizarea de seminarii periodice în care să fie dezbătute aspecte de interes comun, în vederea înțelegerii aprofundate a tehnologiei informației și a diseminării elementelor de bună practică în domeniu”, a fost mesajul transmis de Mihai Matei, președintele ANIS.

Protocolul pentru consolidarea colaborării privind auditul de performanță în domeniul sistemelor informatice utilizate de instituțiile publice din România poate fi consultat pe site-ul instituției supreme de audit, www.curteadeconturi.ro, la secțiunea Evenimente.