București, 29 ianuarie 2020 – Curtea de Conturi a României a transmis Parlamentului Raportul public pe anul 2018 și Raportul de activitate pe 2019, după ce acestea au fost aprobate de Plenul instituției. Raportul public cuprinde concluziile misiunilor de audit financiar al conturilor publice de execuție bugetară, precum și concluziile misiunilor de audit al conformității la operatorii economici din sectorul guvernamental, servicii publice de interes local și la alte entități. Documentul include și sinteza misiunilor de audit al performanței pentru programe finanțate din fonduri publice.

Astfel, în 2019, Curtea de Conturi a României a realizat 2.291 de rapoarte de audit și peste 5.400 de rapoarte de follow-up privind activitatea entităților în anul 2018. Au fost auditate 2.246 de instituții publice sau operatori economici cu finanțare de la bugetul de stat, fiind identificate 18.176 de cazuri de abateri, nereguli sau erori, în scădere cu 4% față de anul anterior. 

Deși activitatea entităților s-a îmbunătățit ca urmare a recomandărilor formulate de auditorii publici externi, misiunile de audit financiar și de conformitate realizate de Curtea de Conturi în 2019, pentru anul anterior, au identificat o serie de cazuri de nerespectare a reglementărilor legale. Astfel, s-au constatat abateri care au dus fie la nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori la denaturarea unor date și informații din situațiile financiare.

Veniturile suplimentare estimate de Curtea de Conturi se ridică, în total, la 721 de milioane de lei (151 de milioane de euro), din care 43% o reprezintă acele venituri administrate de ANAF, care prezintă indicii de risc fiscal și care se vor concretiza în urma inspecțiilor fiscale realizate de instituția specializată. În ceea ce privește sesizarea organelor de urmărire penală pentru prejudiciile identificate și consemnate în actele de audit aferente anului 2018, CCR a formulat 39 de sesizări la cererea departamentelor și camerelor de conturi: 18 sesizări pentru nedispunerea și neurmărirea măsurilor dispuse, iar alte 21 de sesizări au vizat existența unor indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală.

„În 2019, Curtea de Conturi a României și-a menținut ca obiectiv creșterea calității rapoartelor de audit și cultivarea unei culturi instituționale bazate pe transparență și dialog. În contextul în care instituția supremă de audit are o contribuție esențială la consolidarea managementului responsabil al finanțelor publice și trebuie să fie un sprijin efectiv în dezvoltarea societății în ansamblu, ne dorim ca activitatea noastră să constituie un factor determinant în acest sens”, a declarat Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României.

Ca o completare a activității Curții de Conturi în anul 2019, rapoartele speciale realizate de instituție au vizat câteva domenii-cheie de analiză: gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul public de sănătate în perioada 2014-2017, performanța activității Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) în intervalul 2013-2017 sau a pieței gazelor naturale în perioada 2012-2016. De asemenea, Curtea de Conturi a realizat auditul performanței privind calitatea și managementul apelor în perioada 2015-2017 și pe cel al utilizării fondurilor publice alocate în perioada 2002-2016 pentru construirea sălilor de sport, în vederea garantării accesului la facilitățile moderne de practicare a sporturilor.

Mai multe informații despre Raportul public pe anul 2018, despre Rapoartele referitoare la finanțele publice locale pe anul 2018, precum și despre Raportul de activitate pe anul 2019, pot fi accesate pe site-ul Curții de Conturi a României www.curteadeconturi.ro, secțiunea Publicații recente.

Despre Curtea de Conturi a României

Curtea de Conturi a României exercită funcția de control asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. Instituția furnizează Parlamentului și, respectiv, autorităților publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, rapoarte privind utilizarea și administrarea fondurilor publice, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.

Pentru mai multe informații privind particularitățile activității Instituției Supreme de Audit din România, poate fi consultat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități. Documentul este disponibil pe site-ul www.curteadeconturi.ro, la secțiunea Reglementări Interne, Strategii, Programe, capitolul Regulamente.