propuneri.program2021@rcc.ro este adresa pe care cetățenii pot trimite si in anul 2021 subiectele de interes pe care le consideră relevante pentru activitatea instituției noastre privind buna gestionare a resurselor publice în interesul cetățeanului.

Curtea de Conturi a României continuă inițiativa lansată anul trecut, dedicată dezvoltării dialogului cu cetățenii și cu societatea civilă, în vederea propunerii unor teme care ar putea fi incluse în Programul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021. Astfel, toți cei interesați pot transmite pe adresa de e-mail propuneri.program2021@rcc.ro subiectele de interes pe care le consideră relevante pentru activitatea instituției noastre privind buna gestionare a resurselor publice în interesul cetățeanului.

Prin acest mijloc de comunicare, Curtea de Conturi a României reconfirmă angajamentul asumat  privind consolidarea responsabilității, a transparenței instituționale în relația cu cetățenii, precum și a integrității entităților guvernamentale și din sectorul public, principii asumate prin intermediul standardelor ISSAI 12 și ISSAI 20  emise de către Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI).

Propunerile pot fi transmise pe adresa de e-mail menționată până la data de 30 octombrie 2020. Acestea vor fi analizate de către structurile de specialitate care vor reține aspectele din sfera de competență a Curții de Conturi a României.

Informații suplimentare

Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme  de Audit (INTOSAI) este o organizație autonomă, independentă, apolitică și neguvernamentală, fondată în 1953. Unul dintre obiectivele strategice ale acestui cadru de cooperare profesională la nivel internațional este dezvoltarea de standarde profesionale unitare (Standarde de Audit, Norme Metodologice, Ghiduri, Manuale, etc.)  în domeniul controlului și auditului finanțelor publice, prin intermediul cărora să se asigure  o uniformitate și o armonizare a modului în care se desfășoară această activitate pe întregul mapamond.

  •  ISSAI 12 - Valoarea și Beneficiile Instituțiilor Supreme de Audit- pentru a face o diferență în viața cetățenilor
  •  ISSAI 20 - Principii privind transparența și responsabilitatea

În calitatea sa de membră a INTOSAI și EUROSAI, Curtea de Conturi a României este parte integrantă a sistemului prezentat, iar documentele elaborate și aprobate în cadrul acestor înalte foruri profesionale internaționale devin în mod evident aplicabile și la nivel național. Astfel, Curtea de Conturi a României a fost și este preocupată atât de revizuirea și actualizarea normelor, standardelor, regulamentelor, ghidurilor și manualelor existente, cât și de elaborarea de noi metodologii de control și audit în conformitate cu cele mai recente dezvoltări pe plan internațional în acest domeniu.