Curtea de Conturi a transmis Parlamentului României Raportul public pe anul 2019 și Raportul de activitate pe anul 2020, ulterior aprobării acestora de către Plenul instituției. 

Raportul public reflectă concluziile misiunilor de audit financiar efectuate la autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală și auditul public extern desfășurat la autoritățile administrativ-teritoriale. Sunt cuprinse, de asemenea, rezultatele acțiunilor de audit de conformitate realizate la autorități și instituții ale administrației publice centrale, la unități subordonate sau aflate sub coordonarea sau sub autoritatea acestora, la operatori economici din sectorul public și la alte entități. 

O secțiune distinctă este dedicată misiunilor de audit al performanței realizate în domenii privind sănătatea, protecția consumatorilor, activitatea de cercetare-dezvoltare, comerțul exterior, patrimoniul sportiv, gestionarea resurselor acvatice. Documentul include și acțiunile de audit public extern derulate de Autoritatea de Audit, organism independent din punct de vedere operaţional față de Curte, având atribuții și proceduri de lucru proprii.

În anul 2020, Curtea de Conturi a efectuat 1.546 de misiuni de audit financiar, a abordat 17 teme de audit al performanței pe parcursul a 52 de misiuni desfășurate în domenii considerate prioritare, a realizat 1.425 de misiuni de audit de conformitate și a derulat 40 de acțiuni de documentare. 

Un moment semnificativ pentru activitatea instituției a constat în mobilizarea excepțională de personal pentru verificarea modului de gestionare a resurselor publice în perioada stării de urgență. În aceste misiuni au fost angrenați 700 de auditori publici externi care au desfășurat 949 de misiuni la tot atâtea entități. Constatările și concluziile derivate din acestea au fost prezentate Parlamentului României într-un Raport special.

Cu toate restricțiile aduse de pandemie, în anul 2020, Curtea a auditat 2.647 entități publice, cu 15% mai mult decât în anul anterior. Am reușit, printr-un efort comun, să oferim cetățeanului o fotografie în timp real a modului în care sunt gestionate fondurile publice în combaterea pandemiei cauzate de noul coronavirus. Ne-am propus să fim relevanți la nivelul societății și am făcut pași în această direcție. (Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României)

Tot anul trecut, auditorii Curții au efectuat 4.652 de acțiuni de monitorizare a implementării măsurilor dispuse prin decizii (follow-up), 118 acțiuni de verificare a realității argumentelor invocate de conducerile entităților în susținerea solicitărilor de prelungire a termenelor stabilite în decizii și 115 acțiuni de verificare a modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul performanței.

Pe parcursul acțiunilor desfășurate au fost identificate 17.666 de cazuri de abateri, nereguli sau erori, dintre care 3.985 de cazuri de abateri au determinat producerea de prejudicii, cu un impact financiar de 595,5 milioane lei. Numărul abaterilor constatate a fost în scădere față de anul anterior, atunci când s-au înregistrat 18.176 de astfel de situații. 

În ceea ce privește sesizarea organelor de urmărire penală pentru prejudiciile identificate și consemnate în actele de audit aferente anului 2020, la cererea departamentelor și camerelor de conturi, Curtea a formulat 96 de sesizări, dintre acestea 80 fiind pentru nedispunerea și neurmărirea măsurilor dispuse și 16 pentru existența unor indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală. Prejudiciul total estimat a fost în cuantum de aproximativ 947 milioane lei. În anul anterior au fost formulate 39 de sesizări penale.

În paralel cu activitatea de audit, pe parcursul anului trecut, Curtea a continuat să implementeze o serie de proiecte strategice care vizează dezvoltarea instituțională, comunicarea, resursele umane și tehnologia informației. Este de menționat implementarea unui sistem de identificare rapidă și păstrare a documentelor existente în Curtea de Conturi (SPID) care va fluidiza și standardiza procesul de audit, elaborarea unei strategii de diversificare a canalelor de comunicare internă și externă, dar și o nouă strategie a resurselor umane, ultimele două proiecte fiind dezvoltate în colaborare cu Banca Mondială și Comisia Europeană. Tot prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană, CCR-SAI pentru cetățean, Curtea de Conturi a demarat un proces complex de diagnoză printr-o analiză funcțională realizată împreună cu reprezentanții instituției supreme de audit din Statele Unite ale Americii (GAO), precum și o analiză de tip peer-review privind calitatea rapoartelor de audit, alături de partenerii noștri din Olanda, Austria și Polonia.