Curtea de Conturi a României a organizat, în perioada 26 - 27 mai 2021, în cadrul proiectului “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort-ll” (SIPOCA 612), o conferință internațională pe tema planificării strategice la nivelul administrației publice centrale. În cadrul dezbaterilor au fost prezentate exemple de bune practici de la nivelul Curții de Conturi Europene, al Curții de Conturi a Franței, precum și al Serviciului de Audit Intern din cadrul Comisiei Europene în ceea ce privește importanța sistemului de control intern în planificarea strategică, respectiv rolul acestora în procesul de elaborare și îmbunătățire a documentelor strategice prin recomandările lor.

 

“Ne dorim ca instituția noastră să devină mai prezentă în viața publică, mai aproape de entitățile auditate prin experiența și expertiza sa, pentru a oferi valoare adăugată în calitatea vieții cetățeanului. În drumul nostru spre reformă și modernizare avem nevoie de exercițiul colaborării cu cei mai buni și mai experimentați auditori la nivel internațional și, de aceea, astfel de întâlniri de lucru sunt cele mai bune prilejuri pentru a pune împreună experiența noastră în beneficiul tuturor”, a transmis Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, în deschiderea conferinței care poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a instituției noastre. 

 

Totodată, prin intermediul proiectului a fost realizată o analiză panoramică privind planificarea strategică și legătura cu sistemul de control intern managerial pentru perioada 2015 - 2019, concluziile acesteia fiind prezentate în cadrul dezbaterilor.

 

La eveniment au luat parte domnul Claudiu-Marinel Mureșan, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din cadrul Senatului României, doamna Maria Gabriela Horga, vicepreședintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaților, domnul Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului, și domnul Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române.

 

Obiectivul general al proiectului, al cărui beneficiar este Secretariatul General al Guvernului, vizează sprijinirea a șapte ministere[1]  în elaborarea planurilor strategice instituționale (PSI) și în corelarea acestora cu bugetul pe programe.