Curtea de Conturi a României a realizat,  în perioada 11 septembrie 2017 – 01 aprilie 2021,  o acțiune de audit al performanței cu tema „Eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor întreprinse în scopul prevenirii, răspunsului și înlăturării efectelor unui cutremur major în municipiul București” la Ministerul Afacerilor Interne și alte 19 entități publice cu atribuții în domeniile managementului situațiilor de urgență în cazul unui cutremur major.

Misiunea de audit a vizat perioada 2014 – 2020, obiectivul general al acesteia fiind evaluarea eficienței și eficacității programelor și măsurilor întreprinse în scopul prevenirii, intervenției și înlăturării efectelor unui cutremur major în Municipiul București.

Raportul de audit cuprinde peste 300 de constatări care reflectă deficiențe în întregul sistem de management al riscului de cutremur. Acestea evidențiază existența unor probleme și vulnerabilități pe mai multe paliere, de la nivel decizional, organizatoric, funcțional și de management, la reglementarea activităților, asigurarea unui cadru legal actualizat, exercitarea funcțiilor de control, asigurarea capabilităților necesare bunei desfășurări a activității, respectiv asigurarea la un nivel corespunzător a finanțării, a resurselor umane și mijloacelor de intervenție.

Potrivit raportului, Municipiul Bucureștiul este cea mai vulnerabilă zonă seismică din România, având un nivel ridicat de expunere. Cutremurele majore din Vrancea se produc de obicei la adâncimi mari și aceasta face ca aria afectată să cuprindă suprafețe vaste, peste 60% din populație fiind localizată în zonele cu risc seismic puternic.

Misiunea de audit a evidențiat faptul că nu există o politică de consolidare asumată de toate autoritățile competente, nefiind elaborată și aprobată o strategie de consolidare pe termen lung a clădirilor cu risc ridicat din București (clădiri rezidențiale, monumente istorice, clădiri cu funcțiuni vitale, etc).

Un aspect important care trebuie semnalat ca efect parțial al auditului derulat de Curtea de Conturi constă în faptul că unele instituții auditate au demarat acțiuni de remediere pe domeniile de prevenire, pregătire și răspuns pentru înlăturarea efectelor unui posibil cutremur major.

Prin această misiune de audit al performanței, Curtea de Conturi a României își propune să contribuie la conștientizarea și creșterea nivelului de pregătire în ceea ce privește gestionarea riscului seismic. Importanța principalelor constatări și a concluziilor acestei misiuni de audit este determinată și de faptul că multe dintre acestea vizează domeniul protecției civile și politica de securitate națională. Astfel, recomandările formulate pentru remedierea deficiențelor constatate necesită nu doar responsabilizarea diferiților actori instituționali auditați, ci și asigurarea prioritizării acestui domeniu.

Modul de redactare a sintezei este unul nou pentru Curtea de Conturi, dar răspândit în lumea instituțiilor supreme de audit, în care accentul se pune pe claritatea informației și relevanța sa pentru părțile interesate. Astfel, instituția supremă de audit din România mai face un pas în procesul de modernizare și transformare pe care și l-a propus în cadrul proiectului CCR-SAI pentru cetățean – rapoarte atractive pentru publicul larg, scrise într-un limbaj accesibil, cu accent pe informarea cetățeanului.

Sinteza Raportului de audit al performanței privind eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor întreprinse în scopul prevenirii, răspunsului și înlăturării efectelor unui cutremur major în municipiul București”, aprobată de Plenul Curții de Conturi a României, poate fi consultată pe site-ul instituției noastre, accesând link-ul https://www.curteadeconturi.ro/uploads/75198c3a/509e042a/e4593e20/7a34ae98/f0cf2eee/d2303bb1/6e2be7d0/7ed99734/Raport_1_A4_ecran_site__1_.pdf.