Semnarea Acordului de Servicii de Consultanță Rambursabile între Curtea de Conturi a României și Banca Mondială

 

Curtea de Conturi a României, reprezentată de domnul președinte Mihai Busuioc, și Banca Mondială, reprezentată de doamna Tatiana Proskuryakova, manager de țară pentru România și Ungaria, au încheiat un Acord de Servicii de Consultanță Rambursabile pentru o durată de 34 de luni.

Activitățile realizate cu sprijinul Băncii Mondiale fac parte din proiectul CCR-SAI pentru cetățean – SIPOCA 744, proiect finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă a cărui implementare a început în luna septembrie 2019.

Prin acest proiect, Curtea de Conturi a României își propune consolidarea capacității instituționale de a realiza activitatea  de  audit  public  extern  în  conformitate  cu  standardele internaționale în domeniu și așteptările societății.

În cadrul ceremoniei de semnare, președintele instituției, domnul Mihai Busuioc, a subliniat importanța derulării acestui proiect prin care Curtea de Conturi a României face un pas înainte pentru a veni mai aproape de cetățeni, devenind astfel un „SAI pentru cetățean”.

“Contractul semnat cu Banca Mondială, în calitate de furnizor de expertiză, reprezintă încă un pas asumat alături de colegii mei pentru îndeplinirea unui deziderat al mandatului meu, respectiv modernizarea și dezvoltarea Curții de Conturi a României. Prin acest proiect finanțat din fonduri europene, SIPOCA 744, ne propunem să construim dimensiunea europeană a Instituției Supreme de Audit din România, continuând eforturile de modernizare, actualizare și rafinare a actului de audit realizate în anii din urmă. Fie că vorbim de analiza funcțională și de elaborarea unui proiect de strategie instituțională pe termen mediu, fie că ne referim la actualizarea standardelor de audit și perfecționarea continuă a personalului de specialitate, sunt convins că partenerul nostru, Banca Mondială, va oferi servicii de cea mai înaltă calitate și expertiză.” (Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României)

“România este o țară ce a realizat o evoluție remarcabilă din momentul aderării la Uniunea Europeană. Rămân însă câteva provocări pe care trebuie să le depășească, iar una dintre ele este întărirea capacității administrative. Sunt convinsă că expertiza noastră globală poate constitui un factor cheie în transformarea Curții de Conturi din România într-o instituție etalon în țară și în Europa”, a fost unul dintre mesajele transmise de către managerul de țară pentru România și Ungaria, doamna Tatiana Proskuryakova, cu ocazia semnării Acordului între cele două instituții.

Instituția  Supremă  de  Audit  din  România  își  propune  prin  acest  proiect  să răspundă  provocărilor  emergente  ale  societății  contemporane  aflate  într-o  permanentă transformare, să își redefinească, prin profesionalism și transparență, imaginea pe care o are  în  societate  și,  astfel,  să  devină un  motor  de  dezvoltare  și  un factor  de  echilibru  care să aducă valoare adăugată în viața cetățenilor în slujba cărora își desfășoară activitatea.

                                                                                                                             3 decembrie 2019