intern

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Curtea de Conturi a României a găzduit la București Conferința “Inovarea în domeniul auditului la nivelul Uniunii Europene și creșterea rolului de îndrumare al Instituțiilor Supreme de Audit în beneficiul societății”, eveniment care a reunit președinții Instituțiilor Supreme de Audit din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate, Curtea de Conturi Europeană, precum și înalți reprezentanți ai statului român.

În deschiderea conferinței, președintele Curții de Conturi a României, domnul Mihai Busuioc, a vorbit despre necesitatea continuă de reformare a activității Instituțiilor Supreme de Audit prin adaptarea mijloacelor tehnice folosite și a temelor de audit în contextul erei digitale.

Cu acest prilej, președintele Curții de Conturi a României a salutat tema care se va regăsi pe agenda dezbaterilor ce vor avea loc la Varșovia, în cadrul Comitetului de Contact din luna iunie 2019, cu privire la strategia digitală a Uniunii Europene în contextul provocărilor legate de auditarea proceselor de digitalizare UE și a pregătirii Instituțiilor Supreme de Audit pentru astfel de audituri.  

“Fără a ne uita trecutul și tradiția și fără a ne îndepărta de rolul constituțional pe care instituțiile noastre îl îndeplinesc, cred că viitorul european depinde în mare măsură de deciziile pe care le vom lua pentru reformarea instituțiilor pe care le reprezentăm. În contextul erei digitale care se manifestă tot mai pregnant, al accesului la informații și tehnologie, al protecției datelor și amenințărilor de tip cyber security, cred că Instituțiile Supreme de Audit trebuie să-și reformeze activitatea în sensul inovării și adaptării tehnicilor folosite, a temelor de audit alese și a pregătirii resurselor umane pentru a răspunde așteptărilor unei societăți tot mai cosmopolite și mai eterogene”.

Prezent la eveniment, președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus – Heiner Lehne, a subliniat faptul că misiunea Instituțiilor Supreme de Audit nu este doar de a critica, ci și de a oferi soluții bazate pe exemple de bună practică.

“Auditul public în lumea modernă este mai mult decât să te asiguri că bugetul a fost cheltuit respectând regulile. Cred că este la fel de important ca banii cheltuiți din taxe și impozite să producă valoare adăugată pentru cetățeni. A ține pasul ritmului de schimbare al lumii moderne este indispensabil pentru orice Instituție Supremă de Audit care dorește să-și mențină și să-și crească relevanța și impactul activității pe care o desfășoară”.

În cadrul dezbaterilor au fost abordate subiecte de interes comun privind inovarea în domeniul auditului public extern ca răspuns la provocările actuale ale Uniunii Europene, precum și importanța creșterii rolului de îndrumare al Instituțiilor Supreme de Audit în beneficiul întregii societăți.

Prezentările susținute de reprezentanții Instituțiilor Supreme de Audit în cadrul celor două teme principale ale conferinței “Inovarea UE în domeniul auditului” și „Rolul consultativ al SAI-urilor în beneficiul societății” s-au concentrat pe analiza celor mai importante subiecte privind impactul inovației în audit asupra rolului Instituțiilor Supreme de Audit, perspectivele auditului sectorului public în Europa, digitalizarea auditului financiar, creșterea rolului consultativ al SAI-urilor în beneficiul societății, contribuția SAI-urilor în creșterea calității vieții cetățenilor și creșterea impactului social al auditurilor prin activități consultative.

Astfel, într-o primă parte a prezentărilor, reprezentantul Curții de Conturi a Austriei, în calitate de Secretar General al Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI), domnul Wolfgang Wiklicky, a vorbit despre importanța pe care o acordă INTOSAI reformei sectorului public.

“În contextul dinamicii globalizării, avem un rol important în direcția schimbării modului de auditare al sectorului public. Câteva dintre exemple sunt crizele financiare, migrația, problema refugiaților, corupția din sistemul public, schimbarea climatică și securitatea energetică, exemple la care ISSAI 12 („Valoarea și beneficiile Instituțiilor Supreme de Audit- pentru a face o diferență în viața cetățenilor”) se raportează prin prisma beneficiului pe care auditul îl poate aduce cetățenilor.”

Despre rolul și importanța activității Curții de Conturi a României în societate a vorbit în deschiderea conferinței și președintele Senatului României, domnul Călin Popescu Tăriceanu, care a declarat că experiența și competențele instituției pot fi folosite la consolidarea cadrului legislativ în domeniu.

“În colaborarea instituţională, Curtea de Conturi joacă un rol esenţial în a pune la dispoziţie de o manieră promptă şi exactă atât Legislativului, cât şi Executivului, informaţii referitoare la măsurarea şi evaluarea eficienţei şi eficacităţii programelor sau activităţilor realizate. De aceea, Curtea de Conturi contribuie în mod fundamental la adoptarea unor decizii şi măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea gestionării fondurilor publice naţionale şi europene de către instituţiile statului".

Totodată, despre importanța colaborării interinstituționale la nivel național și european a vorbit și prim-ministrul României, doamna Viorica Dăncilă.

“Am încredere că în domeniul auditului instituţia Curţii de Conturi a României are capacitatea să inoveze, să fie proactivă, să anticipeze şi să propună soluţii provocărilor care apar în acest context politic şi economic european în continuă schimbare. Împreună, prin consultări și colaborare, putem găsi cele mai bune metode de alegere a temelor de audit, a instrumentelor necesare și mai ales a oamenilor potriviți pentru ca viitorul României să fie și din această perspectivă în acord cu evoluțiile europene”.

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, vicepreședintele Camerei Deputaților, domnul Eugen Nicolicea, a vorbit despre perspectiva încheierii cu succes a mandatului asumat de România.

“Am reuşit să abordăm principalele subiecte de pe agenda europeană şi este o plăcută constatare faptul că tema acestei conferinţe reflectă o problemă acută la nivelul UE, respectiv decredibilizarea, poate chiar devalorizarea simbolică a instituţiilor în ochii cetăţenilor europeni. Suntem în faţa unor provocări cauzate de contextul politic şi economic internaţional, Brexit, migraţie, terorism, radicalizare, cyber security şi avem nevoie de o permanentă colaborare în ceea ce priveşte mijloacele prin care putem oferi un răspuns instituțional coerent acestora.”

Cu ocazia Conferinței Președinților Instituțiilor Supreme de Audit a fost lansată Emisiunea Filatelică dedicată primului președinte al Curții de Conturi a României, Alexandru Romalo, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 200 de ani, precum și Albumul Filatelic dedicat președinților Curții de Conturi. De asemenea, evenimentul a marcat și împlinirea a 155 de ani de la înființarea instituției, fiind prezenți la ceremonie trei dintre foștii președinți - domnul Ioan Condor, domnul Dan Drosu Șaguna și domnul Nicolae Văcăroiu.