international

Președintele Curții de Conturi a României, domnul Mihai Busuioc, alături de o delegație a instituției, a participat, în perioada 24 - 28 septembrie 2019, la cel de-al XXIII-lea Congres INTOSAI (INCOSAI), organizat la Moscova de către Curtea de Conturi a Federației Ruse.

În contextul în care în ultimii ani tehnologia informației a contribuit în mod semnificativ la modernizarea serviciilor oferite societății în raport cu nevoile cetățenilor, cele două teme principale ale Congresului au fost ,,Tehnologia informației pentru dezvoltarea administrației publice” și ,,Rolul Instituțiilor Supreme de Audit în realizarea priorităților și obiectivelor naționale”.

Cu acest prilej au fost abordate subiecte precum implementarea tehnologiei informației, dezvoltarea de noi produse digitale, securitatea informatică, tehnologia cloud, Big Data și inteligența artificială, componente esențiale pentru un proces decizional mai rațional și mai eficient în cadrul activităților desfășurate de Instituțiile Supreme de Audit.

“Noile abordări în audit în ceea ce privește sprijinul acordat de SAI-uri guvernelor în atingerea obiectivelor strategice sau în ceea ce privește auditul Big Data prin accesul la informații și utilizarea lor cu acuratețe, auditul IT sau impactul revoluției digitale asupra auditului public extern, toate acestea, precum și alte răspunsuri la problemele emergente cu care lumea modernă se confruntă, reprezintă reperele unui drum ambițios, dar echilibrat, pe care Instituțiile Supreme de Audit și-au propus să îl parcurgă în următorii trei ani.” Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României

Discuțiile din cadrul Congresului au vizat și contextul macroeconomic al auditului din perspectiva provocărilor globale cu care societatea se confruntă în prezent. Astfel, în conformitate cu misiunea INTOSAI de continuă dezvoltare a capacităților Instituțiilor Supreme de Audit, un punct important al dezbaterilor a vizat necesitatea consolidării strategice a activităților de audit care să aducă plus valoare în viața cetățenilor.

La finalul dezbaterilor, prin votul majorității șefilor de delegații, a fost adoptată  Declarația de la Moscova, fiind stabilite principiile cu privire la modul în care fiecare SAI, la nivel național, s-ar putea raporta la sectorul public de audit al evoluțiilor și dezvoltărilor tehnologice pentru a rămâne relevant la nivelul societății, răspunzând nevoilor părților interesate și adăugând valoare. 

„Reuniunile de tipul Congreselor INTOSAI reprezintă un bun prilej pentru comunitatea mondială a auditului de a oferi soluții/răspunsuri comune, articulate și filtrate de experiența comună în beneficiul tuturor, așa cum ne spune și sloganul INTOSAI. Trebuie să vedem unde ne aflăm în raport cu lumea auditului public extern la nivel internațional, ce avem de schimbat, ce putem învăța de la alte Instituții Supreme de Audit și unde putem contribui cu experiența noastră profesională.” Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României

În marja Congresului INTOSAI , domnul Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, a avut o întrevedere cu domnul Gene Dodaro, președintele Instituției Supreme de Audit din Statele Unite ale Americii (GAO), ocazie cu care au fost identificate oportunități de cooperare bilaterală între cele două Instituții Supreme de Audit în domenii precum asigurarea calității auditului, tehnici inovative de redactare a rapoartelor de audit și furnizarea de expertiză în vederea dezvoltării unor noi abilități profesionale pentru auditori. 

De asemenea, în contextul dezvoltării și consolidării relațiilor profesionale din domeniul auditului la nivel european, domnul Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, a avut discuții bilaterale cu domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene, cu domnul Vitor Manuel Caldeira, președintele Curții de Conturi a Portugaliei, cu domnul Ivan Klesic, Auditor General al Oficiului de Audit al Republicii Croația, precum și cu domnul Karol Mitrik, președintele Oficiului Suprem de Audit al Republicii Slovacia. Mai mult, au fost abordate și subiecte de actualitate referitoare la problematica Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit cu domnul Seyit Ahmet Baș, președintele Curții de Conturi a Turciei, în prezent președinte EUROSAI , dar și aspecte privind sfera de cooperare din domeniul auditului IT cu doamna Hu Zejun, Auditor General al Oficiului Național de Audit al Republicii Populare Chineze, respectiv cu domnul Choe Jaehyeong, președintele Consiliului de Audit și Inspecție al Republicii Coreea.

Din delegația oficială, alături de președintele Curții de Conturi a României, au făcut parte doamna consilier de conturi Marta Aurona Pelea, doamna consilier de conturi Manuela Ileana Pieleanu și domnul consilier de conturi Attila Dezsi.

  1. INTOSAI (Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit) este organizația profesională a Instituțiilor Supreme de Audit din țările care fac parte din Organizația Națiunilor Unite sau din agențiile specializate ale acesteia. INTOSAI numără 191 de membri cu drepturi depline și patru organizații internaționale care au statutul de membri asociați. INTOSAI face parte dintre organizațiile de sprijin ale ONU.
  2. EUROSAI este organizaţia regională a Instituţiilor Supreme de Audit din Europa, în ceea ce priveşte controlul şi auditul extern al finanţelor publice. Constituit în anul 1990 ca grup de lucru regional al INTOSAI, EUROSAI are în prezent 49 membri. Curtea de Conturi a României este membru EUROSAI încă de la înfiinţarea sa în anul 1992.