intern

Președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-Heiner Lehne, însoțit de o delegație oficială, a efectuat, în perioada 29 – 31 octombrie a.c., o vizită de lucru în România, la invitația președintelui Curții de Conturi a României, domnul Mihai Busuioc.

Cu această ocazie, înalții oficiali europeni au avut o serie de discuții cu membrii Plenului Curții de Conturi a României, în cadrul dezbaterilor fiind abordate teme generale legate de provocările activității de audit public extern în raport cu noile evoluții din tehnologie și societate, în vederea identificării de elemente inovative care să aducă plus valoare auditurilor desfășurate.

   “Mă bucură întâlnirile noastre în care putem să împărtășim din preocupările și experiențele comune pe teme importante ale auditului public, un domeniu în permanentă dinamică și schimbare în raport cu evoluțiile lumii moderne. Doar printr-un schimb continuu de informații putem să progresăm astfel încât să reușim să anticipăm provocările cu care societatea se va confrunta în viitor. În acest sens, avem nevoie de Instituții Supreme de Audit moderne care, prin prisma inovării și adaptării la tehnicele folosite în activitatea de audit, vor putea răspunde aplicat așteptărilor cetățenilor”. (Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României) 

În mesajul adresat Plenului Curții de Conturi a României, președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-Heiner Lehne, a subliniat importanța transparenței și a responsabilității în actul de audit public extern, ca bază a creșterii încrederii cetățenilor în activitatea desfășurată de către Instituțiile Supreme de Audit.

“Auditul public este cheia care asigură încrederea cetățenilor în stat, făcându-l pe acesta din urmă responsabil pentru modul în care cheltuiește banii din taxe și impozite. Rolul Instituțiilor Supreme de Audit la nivel European, precum și la nivel național, a evoluat și este mai mult decât unul de supraveghere financiară, noi, auditorii, oferind, de asemenea, informații relevante de expertiză și consiliere astfel încât factorii de decizie politică și legiuitorii să ia deciziile corecte”. (Klaus-Lehne, președintele Curții de Conturi Europene)

De asemenea, în cadrul vizitei oficiale, președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-Heiner Lehne, a primit din partea Senatului Academiei de Studii Economice din București titlul onorific “Doctor Honoris Causa” în semn de recunoaștere a contribuției acestuia la promovarea valorilor europene la nivel internațional și la dezvoltarea cadrului legislativ european în ceea ce privește aquis-ul comunitar în domeniul juridic și economic, acordat de către domnii prof. univ. dr. Nicolae Istudor - rector ASE și prof. univ. dr. Pavel Năstase - președinte Senat.

În discursul de mulțumire pentru distincția primită, președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-Heiner Lehne, a vorbit despre importanța colaborării Instituțiilor Supreme de Audit cu mediul academic pentru a anticipa și a răspunde articulat provocărilor cu care societatea europeană se va confrunta în viitor. 

“Reînnoirea permanentă este un proces prin care Instituțiile Supreme de Audit, precum Curtea de Conturi Europeană și Curtea de Conturi a României, trebuie să treacă pentru a rămâne relevante într-o lume în continuă schimbare. Din vizitele anterioare în București știu că președintele Mihai Busuioc se ocupă exact de acest proces prin reformarea Curții de Conturi a României pentru a se asigura că această instituție va răspunde așteptărilor cetățenilor români în viitor”. (Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene)

Din delegația oficială, alături de președintele Curții de Conturi Europene, au făcut parte domnul Viorel Ștefan, Membru al Curții de Conturi Europene și doamna Elisabeth Franco, șef al Biroului Ofițerilor de Legătură al Curții de Conturi Europene.