international

Președintele Curții de Conturi a României, domnul Mihai Busuioc, alături de o delegație a instituției, a efectuat, în perioada 21 – 23 octombrie a.c., o vizită oficială la Bratislava, la invitația omologului său, domnul Karol Mitrik, președintele Biroului Suprem de Audit al Republicii Slovace.

În vederea continuării dezvoltării relațiilor bilaterale de cooperare instituțională, cei doi înalți oficiali au abordat în cadrul discuțiilor teme de interes comun privind organizarea și desfășurarea activității Instituțiilor Supreme de Audit din România și Slovacia, evaluarea obiectivelor specifice de audit, precum și analiza riscurilor identificate în elaborarea programului anual de activitate. 

În acest context, unul dintre principalele subiecte a vizat necesitatea modernizării SAI-urilor în auditul public extern din perspectiva implementării progreselor din domeniul IT&C prin racordarea activității de audit la tehnici si instrumente specifice, în scopul dezvoltării de noi aptitudini pentru auditori prin programe de formare și activitate autodidactică.

“Într-o societate aflată într-un proces continuu de modernizare se impune alinierea instituțiilor noastre cu progresele din domeniul digitalizării. Un sistem informatic performant poate asigura operativitatea și trasabilitatea desfășurării activității Instituțiilor Supreme de Audit într-o abordare obiectivă, asigurând astfel acuratețea datelor verificate în misiunile de audit și creșterea calității rapoartelor transmise către Parlament și societatea civilă. În acest sens, implementarea unui sistem informatic avansat este o condiție esențială pentru asigurarea premiselor în vederea eficientizării activității de audit.” Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României

De asemenea, un punct important al discuțiilor a vizat întărirea și creșterea rolului de îndrumare al Instituțiilor Supreme de Audit în beneficiul societății, precum și promovarea unei comunicări eficiente cu opinia publică prin elaborarea rapoartelor de audit într-un limbaj facil, accesibil cetățeanului ca beneficiar final.

“Suntem în plin proces de definitivare a strategiei de dezvoltare instituțională pentru perioada 2020 – 2024 și ne propunem să fim un partener real pentru Guvern și Parlament, să creștem calitatea rapoartelor noastre și să introducem mai multe activități în domeniul auditului de performanță. Vrem să fim un SAI modern și deschis pentru societate.” Karol Mitrik, președintele Biroului Suprem de Audit al Republicii Slovace

Din delegația oficială, alături de președintele Curții de Conturi a României, au făcut parte domnul Aurel Dumitru, consilier de conturi, domnul Ioan Hurjui, consilier de conturi, domnul Miron Nica, consilier de conturi, domnul Florin Cristian Cruceru, director al Camerei de Conturi Caraș-Severin și domnul Dragoș Budulac, director al Direcției Relații Externe și Protocol.