Accesul liber al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoanele și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

 Pentru informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să completați formularul de mai jos:

 

Către, 

Curtea de Conturi a României