Statutul auditorului public extern este elaborat şi aprobat în baza art. 58 lit. k) din Legea nr. 94/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi reglementează cariera, drepturile şi obligaţiile auditorului public extern, precum şi raporturile de muncă dintre acesta și Curtea de Conturi.

Auditorul public extern trebuie să respecte prevederile Constituţiei României, ale legii de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Curții de Conturi, ale Standardelor de audit ale Curţii de Conturi, ale Codului de conduită etică şi profesională, ale Statutului Auditorului Public Extern, precum şi ale celorlalte regulamente şi norme interne ale Curții de Conturi.


 Statutul auditorului public extern din cadrul Curții de Conturi