Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Curtea de Conturi a României sunt publicate pe pagina publică a instituției înainte de aprobarea lor de către Plenul Curții de Conturi, persoanele interesate având posibilitate să formuleze propuneri și observații cu privire la conținutul acestora.